Begeleiding milieuonderzoeken

Zowel ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing voor een nieuw bestemmingsplan als ter aanvulling van een aanvraag omgevingsvergunning voor de aspecten bouwen en milieu moeten in veel gevallen milieuonderzoeken worden uitgevoerd. Denkt u hierbij aan bodem-, akoestische-, energie-, geur- en luchtonderzoeken.

Witjes Milieuadvies adviseert en begeleidt u bij de aanvraag en beoordeling van offertes en bij het beoordelen van de rapportages.