Relevante werkervaring en referenties

Opdrachtgevers overheid:
  - Gemeente Barneveld
  - Gemeente Ermelo
  - Gemeente Doesburg
  - Gemeente Sluis
  - Gemeente Scherpenzeel
  - Gemeente Wageningen
  - Gemeente Zutphen
  - Omgevingsdienst Brabant Noord
  - Omgevingsdienst regio Utrecht
  - Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Werkervaring bij overheden:
  • Vergunningverlening agrarische bedrijven (IPPC)
  • Vergunningverlening industriële bedrijven (BRZO)
  • Vergunningverlening Wet natuurbescherming
  • Handhaving/toezicht bij agrarische bedrijven (IPPC/Wnb)
  • Handhaving/toezicht bij industriële bedrijven (Cat. 1 tot en met 4)

Opdrachtgevers bedrijven:
  - Agrarische bedrijven
  - Sloop- en grondverzetbedrijven
  - Garagebedrijven
  - Horecabedrijven
  - Metaalbedrijven
  - Recreatiebedrijven
  - Winning van zand en grind

Werkervaring bij bedrijven:
    • Namens het bedrijf optreden als milieucoördinator/gesprekspartner bij overheden en andere instanties
    • Implementatie van te treffen milieumaatregelen
    • Aanvraag van omgevingsvergunning in het kader van de Wabo voor de genoemde bedrijven
    • Indienen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit
    • Aanvragen drank- en horecavergunningen voor horecabedrijven
    • Vervaardigen tekeningen voor de genoemde vergunningaanvragen en meldingen
    • Coördinatie van uit te voeren bodem-, geur- en akoestische onderzoeken

Opdrachtgevers geuronderzoek V-Stacks
  - Particulieren
  - Projectontwikkelaars
  - Milieuadviesbureaus

Opdrachtgevers milieuzonering
  - Projectontwikkelaars
  - Milieuadviesbureaus